Stichting Blijdesteyn

Hoe vraag ik een vakantiebeurs aan?

Wilt u in aanmerking komen voor een vakantiebeurs, dan moet u voor 1 november schriftelijk een aanvraag indienen. Dat kan via het aanvraagformulier op onze website, per e-mail of per post.

Vermeld in uw aanvraag duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat (ongehuwd, gescheiden of weduwe) en het aantal kinderen dat u heeft. Ook moet u in de aanvraag de hoogte van uw inkomen vermelden. Schrijf tenslotte iets over u zelf en uw situatie, zodat duidelijk wordt waarom u voor een beurs in aanmerking meent te komen.

Omdat het aantal aanvragen ieder jaar hoger is dan het aantal te vergeven beurzen, wordt er in november geloot. Als u bent ingeloot, krijgt u het verzoek een aantal bewijsstukken toe te zenden, waaruit blijkt dat u aan onze voorwaarden voldoet.

Over de uitslag van de loting en de toewijzing van de vakantiebeurzen kan niet worden gecorrespondeerd.
boot